نمایندگی مرک نماینده مرک فروش مواد شیمیایی MERCK | بلاگ

نمایندگی مرک نماینده مرک فروش مواد شیمیایی MERCK

ساخت وبلاگ

بنام خدا

 سایت رسمی شیمی دانش آزما(جهت ورود کلیک نمایید)

SHIMIDANESH.IR

02166389448

02166382843

 

 

شیمی دانش آزما وارد کننده و فروشنده انواع  محصولات شیمیایی مرک آلمان ( MERCK) تولید کننده انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی آلی و غیر آلی جهت تولید ، تست و آنالیز و نیز انواع محیط کشت های میکروبیولوژی ، تست کیت ها ، مواد شیمیایی اولیه داروسازی و دارویی ، محصولات شیمیایی FOOD GRADE  خوراکی ، تیترازولها و دستگاههای آزمایشگاهی در ایران.

محصولات و مواد  شیمیایی مرک آلمان در تمامی سطوح علوم آزمایشگاهی کشور به دلیل خلوص بالا و دقت در اندازه گیری آیتم های تشکیل دهنده به هنگام تولید قابل بهره برداری و استفاده می باشند.

در اینجا به برخی از موارد کاربردهای این محصولات اشاره می گردد:

- آزمایشگاه های تشخیص طبی

- کنترل کیفی و استاندارد

- صنایع پتروشیمی ، پالایشگاه ها و صنایع نفت و گاز

- محیط زیست و منابع طبیعی 

- تولید واکسن و سرم

- تولیدات آرایشی و بهداشتی

- صنایع غذایی ( شیر و لبنیات - کیک و کلوچه و مواد خوراکی - آشامیدنیها  همانند نوشابه ، آب معدنی ، آب میوه)

- صنایع چسب و رنگ و رزین

- علوم آزمایشگاهی ( سم شناسی - یاخته شناسی - کالبد شناسی - قارچ شناسی - انگل شناسی - ژنتیک و بیولوژی سلولی و ملکولی)

- نیروگاه های حرارتی برق

- پروژه های دانشگاهی و دانشجویی

- صنایع آبکاری فلزات

- آب و فاضلاب

- امور دام و طیور

- گیاه شناسی و گیاه پزشکی

- پزشکی و طب

- صنایع کاشی و سرامیک

- صنایع دارویی و داروسازی

دیگر فعالیت های شیمی دانش آزما :

- مواد شیمیایی صنعتی در حجم های کلان و خرد

- نمایندگی مواد شیمیایی سیگما - آلدریچ (SIGMA - ALDRICH) آزمایشگاهی - آنزیم ها - اسید های چرب - آنتی بیوتیک های سلولی جهت کاربردهای آزمایشگاهی کشت سلولی جانوری و گیاهی - هورمونهای رشد گیاهان کشاورزی و محیط کشت های سلولی

- دستگاه های آزمایشگاهی از شرکت های معتبر دنیا

- انواع کیت ها و تست کیت های  مرک

- تجهیزات آزمایشگاهی

 

 

 

 آمیل استات – آمیل الکل - نفتل – 2 پورپاندیول (پروپلین گلیکول) – پروپانلنفتل – 3 دی نیتروبنزن – 4 دی نیتروفنیل هیدرازین – متیل آمینوفنل – آب اکسیژنه – آرابینوز – آلانین – آمونیاک – آمونیم پرسولفات – آمونیم ا پیرولیدن – آمونیوم آیرون سولفات – آمونیم پروسولفات – آمونیوم تیوسیاناتآمونیوم دی کلروبوتان – آمونیوم منووانادات – آمونیوم هپامولیبداتآنیلین – آنیلین بلو – اتاندیول – اتیل بنزن – اتیل گلیکول – اریتروزیناریوکرم سیانین R – استات سدیم – استات سرب – استامید – استون – اسید استیکاسید اسمیک – اسید اگزالیک – اسید اورتوفسفریک – اسید اوریک – اسید اولئیک – اسید بنزن سولفونیل فلوراید – اسید بوریک – اسید پاراآمینوبنزوئیکاسید پریودیک – اسید پیکریک – اسید تیوگلی کولیک – اسید ساکسونیک – اسید سولفانیلیک – اسید سولفوریک – اسید سیتریک – اسید فسفوتنکستیک – اسید فلوئیدریک – اسید فولیک – اسید گال کن کربوکسیلیک – اسید کلریدریک – اسید لاکتیک – اسید مولیبدیک – اسید نیتریک – اسید هگزا کلروپلاتین – اسیدیدیکاکستریت نورپرن – اکسید آهن – اکسید ارسنیک – اکسید روی – اکسید سرباکسید سلنیم – اگزالات کلسیم – الکل آمیلیک – الک ایزوبوتیل – انتالاناورنج G – اینولین – برلیانت گرین – برومات پتاسیم – برم – برموتیمول بلوبرمور آمونیوم – برمور سدیم – برمور کلسیم – برموفرم – برمو فنل بلوبرموکروزول گرین – بنزوات سدیم – بیسموت سدیم – بی سولفات سدیم – بی سولفیت پتاسیم – بی فسفات کلسیم – بیکربنات سدیم – بی کرومات پتاسیم – پاپانیکلاپتاس 3/2 مول – پتاسیم هگزاسیانوفرات – پتاسیم هیدروژن تارتاراتپترولیوم اتر – پراکسید باریم – پربورات سدیم – پر کلرات منیزیوم – پریدات پتاسیم – تارتارات مضاعف سدیم پتاسیم – تتراکلرور کربن – تتریپلکس III – تری اتانل آمین – تریپتوفان – تری سدیم فسفات – تلوریت پتاسیم – تورنسلتولوئن – تولوئیدن بلو – انواع تیترازول – تیترازول اسید اگزاالیکتیترازول اسید تیوسیانات آمونیوم – تیترازول اسید سولفوریک – تیترازول اسید کلریدریک – تیترازول اسید نیتریک – تیترازول برمات پتاسیم – تیترازول برمور پتاسیم – تیترازول بیکرومات پتاسیم – تیترازول پتاس – تیترازول تتری پلکس – تیترازول تیوسولفات آمونیوم – تیترازول تیوسولفات سدیم – تیترازول سود ایرانی – تیترازول سولفات مس – تیترازول نیترات نقره – تیترازول یدور پتاس – تیمول بلو – تیواستامید – تیوسمی کاربازید – تیو سولفات سدیم – تیو سولفات پتاسیم – تیو سولفات جیوه – جیوه – دی آمونیوم اگزالات – دی اتیلن اتر – دی بر تری اکسید – دی سدیم اگزالات – دی سدیم تارتارات – دی سدیم هیدروژن فسفات – دی فسفات کلسیم – دی فنیل آمین 4 – سولفونیک اسید – دی فنیل آمین – دی کرومات آمونیوم – دی کلرومتان – دی مانوز – رزرسین – روغن امولسیون – زیل نلسون – ژل پودری – سدیم استات – سدیم دی هیدروژن فسفاتسذیم هیدروژن تارتارات – سدیم هیدروژن سولفات – سدیم هیدروژن کربناتسیکلوفوراید سدیم – سمی کاربازید هیدروکلراید – سولفات آلومینیوم – سولفات آمونیوم – سولفات آهن – سولفات پتاسیم – سولفات پروفلاوین – سولفات رویسولفات لیتیم – سولفات مس – سولفور(گوکرد) – سولفیت پتاسیم – سولفیت سدیم – سیترات سدیم – سیکلوهگزانول – سیلسکات سدیم – شاربن اکتیوصابون محلول – فتورکس – فرمالدهید – فسفات فرو – فلوئور کلسیم – فنل ردفنل فنالئین – فوشین بازیک – فهلینگ A و B – قرص پارافرمالدهید – قلعکافئین – کامف پودری – کربنات پتاسیم – کربنات سدیم – کربور کلسیمکربوکسی متیل سلولز – کروم سولفات پتاسیم – کرومات پتاسیم – کلر – کلرامین A – کلرال هیدرات – کلرور آمونیوم (نشادر) – کلرور آهن – کلرور پتاسیمکلرور سدیم – کلروفرم – کلرور قلع – کلرور کلسیم – کلرور لیتیم – کلرور منیزیم – کلسیم تتری پلاکسکیت آهنکیت اسیدیتهکیت اکسیژنکیت سختی کلکیت سیلیسکیت فسفاتکیت کلرکیت کلرورکیت مینی لب – گزیلل – گلوکز – گلیسیرین – گلایکول کربنات – لیتیم – لاکتات کلسیم – مالتوز – مالاشیت گرین – مای گران والد – متا پرایدات پتاسیممتانول – متیل تیمول بلو – متیل رد – متیل ویولت – متیل بلو – متیل بلو لوفلر – محلول کا سی ال – محلول ph – محلول استاندارد پتاسیم 3/2 مولمحلول اسید کلریدریک – محلول دکونکس – محلول سود – محلول موکازول – معرف کواکس – منوکسید سرب – منیزیوم – مولیبدن – نسلر – نیترات آمونیوم – نیترات باریم – نیترات پتاسیم – نیترات سدیم – نیترات نقره – نیتروپروساید سدیمنیکل – نیوفوشین – وزوین – هگزاسیانو فرات پتاسیم – هیدروژن تارتارات پتاسیم – هیدروژن فتالات پتاسیم – هیدروکسید آلومینیوم – هیدروکسید باریمهیدروکسید پتاسیم – هیدروکسید سدیم – هیدروکسید کربنات سرب – هیدروکسید کربنات مس – هیدروکسید کلسیم – هیدروکسید لیتیم – هیدروکسید منیزیومهیدروکسی کینون – هیدروکسیل آمونیم کلراید – ید – یدات سدیم – یدات پتاسیدور کادمیم – یدور کلسیم – یست

 

امروزه گسترش و پیشرفت صنایع علوم آزمایشگاهی در سراسر جهان و بخصوص کشور ایران بر کسی پوشیده نیست.رشد و شکوفایی هر چه بهتر علوم آزمایشگاهی  نیاز به ابزار و لازمه آنرا دارد که همانا عبارتند از مواد شیمیایی آزمایشگاهی ،محیط کشت های میکروبیولوژی و تجهیزات آزمایشگاهی از سطوح آموزشی تا سطوح تحقیقاتی و فوق تخصصی پیشرفته.لذا این واحد تجاری پس از سال ها فعالیت در زمینه علوم آزمایشگاهی  و تجهیز آزمایشگاها ی شیمیایی و میکرو بیولوژی و سلولی افتخار دارد یکی از خدمتگزاران با سابقه علوم آزمایشگاهی کشور طی سالیان گذشته باشد لذا بدین وسیله عمده فعالیت های این واحد بازرگانی همراه با گستره کمپانی های تولید کننده آنها در ذیل به اطلاع جامعه علوم آزمایشگاهی کشور می رساند:1-فروش آنزیم های آزمایشگاهی بسیار متنوع با درجه خلوص بالا از کمپانی های معتبر2- فروش مواد شیمیایی مرک merck با واردات مستقیم از طریق نمایندگی مرک- نماینده مرک اروپایی و آسیایی  

3-فروش سیتوکین های آزمایشگاهی در حجم های مختلف و از برند های گوناگون

 4- فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ(زیگما)sigma-aldrich با واردات مستقیم و از طریق نمایندگی سیگما -نماینده سیگما اروپایی و آسیایی

5-فروش کاغذ صافیر واتمن در مش ها و اندازه های مختلف

 6- فروش تجهیزات آزمایشگاهی از برندهای ایزولب isolab -شات- زیماکس

 7-فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی از شرکت های تولید کننده هندی و چینی

 8- فروش محیط کشت میکروبیولوژی و سلولی مرک -سیگما-زیگما -آلدریچ -فلوکا

 9- فروش محیط کشت کیولب Qlab کانادا Qlab  در اندازه های 100 و 500 گرمی با واردات از نماینده کیولب

 10- فروش اکسین (اوکسین)رشد و کنترل گیاهان کشاورزی

 11- فروش جبرلین(جیبرلین)آزمایشگاهی

 12- فروش مواد شیمیایی آلفا ایسرalfaaesar ما را در سایت نمایندگی مرک نماینده مرک فروش مواد شیمیایی MERCK دنبال می کنید

نویسنده : shimidanesh بازدید : 1389 تاريخ : يکشنبه 3 شهريور 1392 ساعت: 15:12